Hvordan markedsføre nettsiden din?

En nettside kan være så god den bare vil, med herlig brukergrensesnitt og design, men det hjelper ikke hvis ingen fra tid til annen klikker seg innom siden. I et mylder av ulike nettsider i alle sjangrer og kategorier, er kampen om de besøkende større enn noen gang. Nettopp derfor er det helt avgjørende å drive god markedsføring, i tillegg til utvikling av nettsteder, for å øke antallet mennesker som besøker nettsiden din. I denne artikkelen ser vi på noen av mulighetene du har for å markedsføre nettsiden din på en god måte.

Sosiale medier

Mange velger å markedsføre nettsiden sin gjennom sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter eller til og med LinkedIn. På denne måten vil flere mennesker høre om nettsiden, noe som igjen øker sjansen for at de vil besøke siden. Et viktig stikkord i denne sammenheng, er målgruppe. Hvilken målgruppe har du for nettsiden din? Dette vil være direkte avgjørende for hvilket sosialt medium det lønner seg å bruke.

Reklame

En annen måte å markedsføre nettsiden sin på, er gjennom reklame. Dette kan gjøres i et stort antall kanaler, og igjen bør du tenke gjennom hvilken målgruppe du ønsker skal vite om nettsiden din. Det koster penger å reklamere for nettsiden din, men i det lange løp kan dette tjenes inn gjennom økt trafikk.

Få omtale i media

En veldig effektiv måte å bli markedsført på, er å få omtale i media. Dette er dessverre ikke enkelt. For å få omtale i enten en avis, nettavis, radio- eller tv-kanal, må nettsiden din ha en viss nyhetsverdi. Du kan selv prøve å skrive pressemeldinger om en nyhet fra siden din, men det er ikke sikkert at mediene vil plukke opp pressemeldingen og videreformidle budskapet. Hvis du kjenner noen som jobber som for eksempel nyhetsreporter, kan dette være en dør inn.