Kan koding i skolen få med kvinner i IT?

Et vedvarende problem i mange lag av samfunnet er den manglende balansen på diverse grupper mennesker. Dette er noe som svekker evnen til å løse problemstillinger på en god måte. I mange tilfeller handler det om en mangel på kultur. Selv om vi ofte ser på innvandring som et problem, fordi vi må bruke mye ressurser på integrering, så finnes det mange goder også. Dette handler i aller størst grad om alle de kloke hodene som kommer inn med forskjellige ideer.

Det er dette IT bransjen kanskje har tjent aller mest på. Det er derimot ikke sånn at IT bransjen på noen måter er perfekt, for i denne bransjen har vi slitt med en ubalanse i evigheter. Dette handler om vår mangel på kvinner. Kanskje er det faktum at vi virker nerdete og usosiale, eller at kvinner rett og slett ikke interesserer seg for noe så sært.

Uansett, så er faktum at det ikke er nok kvinner innen IT bransjen. Det er farlig for bransjen, fordi vi trenger de kloke hodene til å løse problemer fremover, uansett hvilket lag av samfunnet ideene måtte komme fra. Kanskje hadde vi vært enda lengre fremme i utviklingen hvis kvinner var med?

Forhåpentligvis kan vi se disse fruktene fremover i tid. Det har vært mange initiativ for å få med damene på laget, noen bedre enn andre. Situasjonen er utvilsomt bedre enn for bare et tiår siden, men det er fortsatt en mannsdominert bransje. Derimot finnes det håp i regjeringens planer om å inkludere koding i skolen. Helt fra barneskolen og opp til videregående, så skal norske elever nå lære seg å kode. Dette gjelder dog også jentene. På denne måten kan vi før vi vet ordet av det ha en rekke kvinner som i hvert fall kan koding.

Da vil de være klare for å entre et arbeidsmarked som innebærer et storstilt krav til koding. Når kodingen blir innført i tidlig alder, så handler det ikke om popularitet og hvordan folk ser på deg som driver med IT. Det er jo tross alt et skolefag, og en har ikke så mye valg. Da kan de jentene som faktisk nyter IT holde på med dette fra tidlig alder uten alle fordommene mot seg. Vi vil nok se mange kvinner fremover entre denne bransjen, og da kan vi endelig høste fruktene. Vi trenger nemlig alle de ideene vi kan oppdrive, og her må kvinner være med også!