Sidene for de største

Det er ikke bare deg selv og mindre bedrifter som trenger gode nettsider og strever for det beste. Selvfølgelig er det helt ekstreme krav til de største selskapene i verden. Disse trenger enestående sider som møter en rekke krav. Ikke bare i henhold til kundene, men også i henhold til restriksjoner. Det er kanskje spesielt sant innen casino. Enten det er et stort selskap innen olje, gass, selskap innen sjov online, eller andre industrier, så er de ofte nødt til å møte mange restriksjoner. Det er fordi mange av disse firmaene operer i forskjellige land. Derfor er det som programmerer mange ting å ta hensyn til. Denne artikkelen er bare en kort og liten introduksjon til noen av de tingene du kan tenke over.

Først og fremst kan vi ta det mest åpenbare. Dersom din side skal være et internasjonalt casino, så er du nødt til å anskaffe domenene for disse landene. Det hjelper lite å lansere et casino i Norge, kun for å møte på det faktum at domenet er opptatt. Da blir det fort dyrt å kjøpe dette opp, spesielt om du er et utenlands firma. Vær derfor sikker på at du har kontrollen på dette umiddelbart. Videre så er det andre mest åpenbare faktumet at siden må inkludere mange alternativer for språk. Du er nødt til å tilby språk for alle landene du gir brukeren tilgang. Kanskje kan du ha små flagg nederst på siden som symboliserer hvilket språk brukeren skal benytte seg av? Eller ønsker du å programmere inn GPS posisjonen til brukeren, slik at siden automatisk oppdaterer språket i henhold til land? Begge bringer med seg et par goder og et par onder, så disse er virkelig noe å vurdere.

Sett bort i fra de rent funksjonelle aspektene, så må du dog også være helt klart på at sikkerheten står til standarden fra både forbrukerne og ikke minst lovverket, da dette er strengt innen casino. Dersom du som programmerer ikke har den nødvendige kunnskapen her, så anbefales det å søke en konsulent. Det er ikke bare enkelt å overholde alle de reglene som er der. Det kan handle om sikkerhet generelt og motstand mot hackere, oppbevaring av personlig og sensitiv informasjon, oppbevaring av betalingsinformasjon, i tillegg til en rekke andre sikkerhetshensyn. Disse er nødt til å være på plass, eller så kan du risikere å møte på store problemer. Blant annet kan din nettside bli tatt ned, og du kan i verste fall bli slått konkurs på stedet grunnet dette grepet.