Utdanning innen webutvikling

Webutvikling blir stadig viktigere å kunne, og stadig mer komplisert. At barn kommer til å lære koding på skolen i fremtiden er vel og bra, og etter endt grunnskole og videregående vil det bli behov for at flere tar steget videre og utdanner seg til webutviklere. Webutvikling har skapt en drøss med arbeidsplasser, noe det kommer til å gjøre i enda større grad i fremtiden. Kanskje en bachelorgrad innen webutvikling dermed kunne vært noe?

Fremtidens webdesignere må være kompetente som teknologer og dyktige på design. Etter endt bachelorgrad i webutvikling vil du kunne lage brukervennlige og nyskapende løsninger som morgendagens web vil kreve. Selv sidene for de største bedriftene der ute vil være avhengige av webdesignere med kompetanse på det nyeste innen dette feltet.

Hva kan du bli?

Allerede i dag er mulighetene mangfoldige. Kommunikasjons- og informasjonsbedrifter av alle mulige slag, så vel som webdesignbyråer, er blant de som oftest trenger webutviklere – og med tiden blir webutvikling relevant innen flere bransjer. Innen IT, markedsføring, design, media (multimedia, aviser og TV), netthandel og andre bransjer hvor det jobbes med nettbaserte tjenester har behovet vokst.

NTNU er en av institusjonene for høyere utdanning som tilbyr plass for søkere med realkompetanse eller generell studiekompetanse. Etter tre år skal du kunne utvikle holdbare og avanserte webløsninger samt være i stand til å lage nyskapende webkonsepter. Alle med interesse for å gjøre brukerorienterte webløsninger bedre, vil passe fint inn på dette studiet. Dette stilles ingen spesielle krav eller forkunnskaper om IT.

Studiet vil selv gi deg spesialkompetanse på interaksjonsdesign og webteknologier. Interaksjonsdesign er et omfattende fagfelt med fokus på teknikker for brukervennlighet og brukersentrering, prosjektstyring, estetikk, universell utforming og kreativ idéskaping. Webteknologi utgjør flere standarder og metoder for programmering og koding, hvilket lar deg utvikle webløsninger av svært god kvalitet. Webutviklere går en spennende fremtid i møte.